Muziekonderwijs op de Ark

Waarom is muziekonderwijs zo belangrijk voor ons?
Muziekonderwijs draagt bij aan de creatieve ontwikkeling en aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Vooral in de jonge jaren zijn de hersenen heel gevoelig voor auditieve, motorisch en emotionele prikkels en ontwikkelen zich in rap tempo. Muziek draagt al deze elementen in zich: luisteren, taalverwerving, grove en fijne motoriek en de sociale en emotionele intelligentie.
Door muziekonderwijs op de basisschool te integreren wordt kinderen de mogelijkheid geboden in contact te komen met muziek.

Samenwerking met Hallo Muziek
De Ark werkt samen met Hallo Muziek. Er komen wekelijks ervaren musici muziekles geven aan de kinderen van de Ark. Kinderen die hun talent of interesse ontdekken tijdens deze muzieklessen kunnen daarna eventueel meedoen aan de naschoolse muzieklessen die Hallo Muziek geeft op onze school.

De leerlijn muziek op de Ark
Groep 1 t/m 4: wekelijks algemene muzikale vorming, volgens de DaCapo-methode.
Groep 5, 6 en 7: in deze drie schooljaren krijgen kinderen 6 verschillende muziekinstrumenten aangeboden: keyboard, cello, gitaar, trompet, gamelan en djembé. Wekelijks verzorgen muziekdocenten de lessen aan (halve) groepen van 14 kinderen. De muziekinstrumenten mogen mee naar huis om te oefenen.
Natuurlijk willen de kinderen graag laten zien en horen wat ze geleerd en geoefend hebben. Een paar keer per jaar zullen de kinderen daarom een optreden verzorgen waar ouders natuurlijk voor worden uitgenodigd!

Voor de bekostiging van deze muzieklessen wordt aan ouders jaarlijks een extra vrijwillige bijdrage gevraagd van € 70,-

Muziekles vanuit DaCapo

De muziekdocenten/orkestmusici van Hallo Muziek werken met de methode DaCapo. De werkwijze van Da Capo is gebaseerd op drie belangrijke muziek pedagogische scholen: die van Kodaly, Dalcroze en Silvay. Hieruit heeft de Engelse muziekpedagoge Jane Cutler een volledig uitgewerkte ‘approach' ontwikkeld, die gericht is op klassikaal onderwijs. Deze lange leerlijn gaat van groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Aanpak
"In de onderbouw wordt een vaste structuur in de les aangehouden: warming up, activiteiten, beweging, creatief zingen. We werken met vooraf gestelde concrete doelen: ontwikkeling van basale muzikale vaardigheden over de hele breedte. Vorderingen worden gemaakt in zeer kleine stapjes.

De klas krijgt les als geheel: iedereen doet mee, en de stof wordt zo aangeboden dat iedereen ook kan meedoen. Vaardigheden worden aangeleerd met behulp van allerlei liedjes en spelletjes, op veel verschillende manieren. De eigen inbreng staat voorop, kinderen leren zelf muzikale keuzes te maken."

Bekijk onderstaand filmpje om te zien hoe het allemaal begon (2013):