Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Welkom op de website van de Ark!

Vol trots presenteer ik u de website van onze school.

De Ark is een interconfessionele school onder de paraplu van TWijs. Interconfessioneel wil zeggen dat De Ark een Christelijke identiteit heeft met interesse voor andere overtuigingen.

Zin in Leren is ons uitgangspunt, waarbij kinderen wordt geleerd hoe ze moeten leren en kiezen, in een krachtige betekenisvolle leeromgeving. De Ark staat open voor maatschappelijke invloeden, veranderingen, normen en waarden. Waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de talenten en beperkingen van elk kind.

We willen creativiteit stimuleren, kinderen leren waar ze goed in zijn zodat ze hun plek in de groep kunnen vinden, en er uit te halen wat er in zit.

De Ark is een uitdagende leeromgeving, waarin plaats is voor spel, sport, muziek, presenteren, onderzoek, ICT en volop cultuur. Een enthousiast team zet zich elke dag weer in om goede prestaties te leveren en de kinderen een fijne dag te bieden. Neemt u gerust een kijkje op de groepspagina's dan ziet u hoe de kinderen spelen en leren.

Als oudercommunicatiemiddel gebruiken wij Parro. Nieuwe ouders worden uitgenodigd wanneer de kinderen bijna naar school gaan.

Mocht u na het bezoeken van deze site nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met de school opnemen.

We hebben een aantal informatiemomenten gepland voor ouders van kinderen die zich nu moeten inschrijven via het plaatsingsbeleid. 
(Zie kopje 'nieuwe leerlingen'- 'aanmelden')

Judith Dankelman
directeur De Ark

 

 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl