Gymles is meer dan bewegen!

Leren met je lijf!
Naast vakken als lezen, rekenen, schrijven, taal, geschiedenis etc., is ook gym een heel belangrijk vak voor de ontwikkeling van een kind. De gymlessen zijn bovenal bedoelt voor motorische vaardigheden: zogenaamde 'grondvormen van bewegen' als balanceren, klimmen/klauteren, rollen/over de kop gaan, springen en landen, en ga zo maar door. En later ook meer 'echte' sporten bijvoorbeeld turnen, atletiek, basketbal, hockey, dans en zelfverdediging. Hier leren de kinderen technisch, tactisch en de spelregels die bij de sport horen. 

Naast sport en bewegen leren de kinderen ook veel over aspecten als samenwerken, samen sporten, winst/verlies, elkaar helpen/geholpen worden, het leren kennen, aanvoelen en aangeven van je grenzen en het op je eigen niveau leren sporten en bewegen. Gymles is meer dan bewegen! 

Ieder kind maakt andere ontwikkelingen door, ook in het bewegingsonderwijs. Daarom werken wij vaak in meerdere vakken met verschillende opstelling, zodat er naar beneden en naar boven gedifferentieerd kan worden. Zo kan iedereen in een vak op eigen niveau aan de slag. Hierin staat plezier en succesbeleving altijd voorop! 

Gym staat op de Ark niet meer in het rapport, maar in het portfolio. Hier leggen wij de nadruk op dat de kinderen zelf reflecteren op eigen kunnen en gedrag. De gymleerkracht geeft geen cijfers, maar heeft een begeleidende rol in het leerproces. 

Wil je nog meer weten over de lessen bewegingsonderwijs of heb je vragen, loop dan na schooltijd een keer binnen of stuur ons een bericht via Parro. 

Sportieve groet!
Juf Fleur en meester Dik 

Voor groep 3 t/m 8 gelden de volgende afspraken:

  • Gymkleding is verplicht: korte of lange broek, t-shirt en gymschoenen. De gymschoenen moeten een profiel hebben (dus geen turn of balletschoentjes), de kleur van de zool maakt niet uit als die maar niet afgeeft.
  • Sieraden zijn niet toegestaan; armbandjes, horloges, ringen of lange oorbellen (knopjes mogen inblijven)
  • Er wordt verwacht dat je elke gymles je gymkleding bij je hebt; heb je geen gymkleding bij je dan meld je dit bij de gymleerkracht en kijken we of het mogelijk is of je op blote voeten kan meedoen. Voor de bovenbouw geldt, 2 keer spullen niet bij je is een les niet meedoen.
  • Lange haren moeten vast in een staart. Heb je lange haren dan doe je die vast in een staart (elastiekje zorg je zelf voor). Heb je haren die niet in een staart kunnen maar wel voor je ogen hangen tijdens de gymles moet je iets anders bedenken, zoals een sportband.

Sporttoernooien
Als school doen wij gedurende het jaar mee aan verschillende scholensporttoernooien georganiseerd door SportSupport. Denk bijvoorbeeld aan schoolvoetbal en schoolkorfbal. Informatie en communicatie hierover gaat altijd via Parro.