Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Extra verlof
Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kan vrij worden gevraagd d.m.v. een ‘verlofformulier’. Deze is te verkrijgen bij de administratie van onze school. Voor toelichting verwijzen wij u naar de site van de gemeente Haarlem. Het verlofformulier dient, minimaal 6 weken voor de datum, te worden ingeleverd bij de directie. 

Judith Dankelman groep 1-4
Kim Numan groep 5-8

Klik hier om te bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor verlof.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof. 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl