Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Overblijven in schooljaar 2022-2023

Alle kinderen blijven over.

De vrijwillige bijdragen voor overblijven zijn

€ 68,- per kind per jaar in groep 1 – 3 en
€ 83,- per kind per jaar in groep 4 – 8 
Leerlingen die later in het jaar instromen betalen € 6,50 per resterende maand.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL86 RABO 0194 3520 72 t.n.v. SALOMO DE ARK TSO/OV o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren).

De leerkrachten eten met de kinderen in de klas voor of na het buitenspelen. Er zijn een vaste coördinator van de SKOS, vaste medewerkers en mensen van de invalpool dagelijks op het plein. Zij werken volgens het overblijfprotocol wat in samenwerking met de MR is opgesteld. Doel van het protocol is de veiligheid en kwaliteit van het overblijven te bewaken. 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl