Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

De schooltijden in schooljaar 2023-2024

Maandag, dinsdag en donderdag:
groep 1-7 8.30 - 14.45 uur
groep 8 8.30 - 15.00 uur

Woensdag
Groep 1-8 8.30 - 12.15 uur

Vrijdag
Groep 1 - 3   8.30 - 12.00 uur
G
roep 4 - 7   8.30 - 14.45 uur
G
roep 8         8.30 - 15.00 uur

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl