Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Welkom op de pagina van de Schoolraad

Klik hier voor het Statuut van de Schoolraad

Wij, ouders, zijn samen met school de drijvende kracht achter de activiteiten
Een goede sfeer en saamhorigheid op school zijn erg belangrijk en dragen bij aan een fijn schoolklimaat voor onze kinderen. Om dit te bereiken zetten ouders in de Schoolraad zich in om leuke activiteiten te organiseren in en rond school. De schoolraad organiseert of helpt organiseren bij:
 • Kinderboekenweek
 • Sportdagen voor alle groepen
 • Schoolreisjes voor groepen 1 t/m 7, toegang en bussen
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Schaatsen voor groepen 4 t/m 8, inclusief toegang ijsbaan
 • Pasen
 • Boekenplank met Boekman en Boekman (1 keer in de twee jaar)
 • Excursies
 • Open podium
 • Jaarlijks wisselende culturele activiteiten
 • Arkdag (1 keer in de drie jaar)
 • Avondvierdaagse
 • Afscheid groep 8


Veel activiteiten door ondersteuning van ouders
Alle activiteiten worden georganiseerd in een samenwerking van leerkrachten en ouders. Zonder de steun van ouders zijn ze niet mogelijk. De schoolraad organiseert en coördineert en werkt samen met leerkrachten om alle activiteiten zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken voor de kinderen, voor zo een klein mogelijk budget. De school krijgt geen geld vanuit de overheid voor deze activiteiten. Alle activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage.  Een verantwoording voor de uitgaven vind u terug in het financieel jaarverslag.

De Ark heeft een culturele signatuur. Onze school stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en het kennismaken met cultuur. Daarom heeft de Ark muziekles voor ieder kind en een ieder jaar wisselend programma met diverse culturele activiteiten. De activiteiten in het programma worden bedacht en gecoördineerd door een team van leerkrachten en ouders van de Schoolraad.
De kinderen in groep 1 tot en met 7 krijgen het hele jaar wekelijks muziekles. Ook deze activiteiten worden niet gefinancierd vanuit de overheid. Daarom vragen wij u om een bijdrage voor het Ark Cultuurfonds. Het is de voordeligste manier om kennis te maken met muziek: € 1,50 per kind per week.

Ouderfeest
De schoolraad organiseert ook jaarlijks een ouderfeest voor alle ouders van de kinderen op de Ark. De financiering hiervan staat geheel los van de financiering van de activiteiten voor de kinderen.

Zin om te helpen?
De Schoolraad bestaat uit een kern van 20 ouders die in teams diverse projecten trekken en zo’n 6 keer per jaar in zijn geheel samenkomt. Daarnaast is er een flinke groep hulp-ouders die helpen bij de grote activiteiten zoals sinterklaas en kerst. Met een school van 650 leerlingen blijft de Schoolraad altijd op zoek naar nieuwe leden en hulpouders.

Wilt u in de Schoolraad of vindt u het leuk om de Schoolraad bij één of meer activiteiten te ondersteunen als hulpouder? Neem contact met één van ons of kom vrijblijvend naar een schoolraadvergadering.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl