Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Contactgegevens

Basisschool De Ark
Velserstraat 17
2023 EA Haarlem
023-5250033

Directeur
Judith Dankelman
e-mail: directeur@ark-haarlem.nl

Adjunct directeur
Kim Numan
e-mail: kim.numan@twijs.nl

Administratie
Mirjam van Lint
Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 uur
e-mail: mirjam.vanlint@twijs.nl 

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
Diana Rolle, Dik de Groot en Nicole Hillman
023-5250033

Bestuur: TWijs– Stichting Interconfessioneel Onderwijs Haarlem en Omstreken
Garenkokerskade 19
2013 AJ Haarlem
Postbus 2018
2002 CA Haarlem
023-7078380
www.twijs.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Robert Pas
e-mail: mr@ark-haarlem.nl

Schoolraad
Voorzitter: Eelco Hanraads
Penningmeester: Corstiaan van Dam penningmeesterschoolraad@ark-haarlem.nl

Sportcoördinatoren
Dik de Groot en Fleur van Milaan
sport@ark-haarlem.nl

Vertrouwenspersonen
Voor onze school is de contactpersoon:
Mevr. B. Reinders Folmer, intern begeleider
023-5250033
Voor TWijs:
De heer L. Deurloo
023-7078380

Bureau Leerplicht Gemeente Haarlem
Postbus 511
2011 BP Haarlem
023-5113660
info@leerplein-mzk.nl

Inspectie van het Onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Schoolarts (G.G. en G.D.)
bezoekadres:
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem (zelfde gebouw als de brandweer)
0900-0400 682

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl