Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Contactgegevens

Basisschool De Ark
Velserstraat 17
2023 EA Haarlem
023-5250033
e-mail: info@ark-haarlem.nl

Directeur
Marjo Fokkema
e-mail: marjo.fokkema@ark-haarlem.nl

Administratie
Mirjam van Lint
Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 uur
administratie@ark-haarlem.nl

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
Diana Rolle, Marjo Fokkema, Niek Tammer en Willemijn Vromans
023-5250033

Bestuur: TWijs– Stichting Interconfessioneel Onderwijs Haarlem en Omstreken
Garenkokerskade 19
2013 AJ Haarlem
Postbus 2018
2002 CA Haarlem
023-7078380
www.twijs.nl

Medezeggenschapsraad
Suzanne de Haas-Lor (voorzitter)
e-mail: mr@ark-haarlem.nl

Schoolraad
Voorzitter: Ino Paap (ino@inopaap.nl  06-24623404)
Penningmeester: Corstiaan van Dam penningmeesterschoolraad@ark-haarlem.nl

Sportcoördinatoren
Niek Tammer en Karina Beijer
sport@ark-haarlem.nl

Vertrouwenspersonen
Voor onze school is de contactpersoon:
Mevr. B. Reinders Folmer, intern begeleider
023-5250033
Voor Salomo:
Mevrouw J. Amels en de heer L. Deurloo
023-7078380

Peuterspeelzaal "Het Arkje" (HERO)
Velserstraat 17
2023 EA Haarlem
023-5274452

Bureau Leerplicht Gemeente Haarlem
Postbus 511
2011 BP Haarlem
023-5113660
info@leerplein-mzk.nl

Inspectie van het Onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Schoolarts (G.G. en G.D.)
bezoekadres:
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem (zelfde gebouw als de brandweer)
0900-0400 682 7,5 eurocent per gesprek

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl