Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Zin in Leren

We willen in de groep zoveel mogelijk adaptief onderwijs geven. Wat is adaptief onderwijs? In het kort: onderwijs dat past bij de manier waarop een kind leert. Onze leerkrachten komen tegemoet aan de volgende behoeftes van een kind: relatie, competentie en autonomie.
Behoefte aan relatie ervaren kinderen als ze welkom zijn en erbij horen. Als ze mee mogen doen en als anderen graag met hen willen spelen en werken. Als ze door de leerkracht gezien worden
Behoefte aan competentie ervaren kinderen als ze merken dat ze capabel zijn, als ze prestaties leveren die anderen de moeite waard vinden. En als ze hun leertaken zelf betekenisvol vinden.
Autonomie ervaren kinderen als ze gelegenheid krijgen om initiatief te tonen en zelf beslissingen mogen nemen. Ook verantwoordelijkheid voelen voor de uitvoering van activiteiten speelt dan een rol.

‘Zin in Leren’: de basis van onze onderwijskundige visie
Hoe stemmen we de behoeften van uw kind af met onze pedagogische antwoorden? Dat doen we volgens de principes van ‘Zin in Leren’. Dat houdt in dat kinderen zin hebben in leren, als we ze leersituaties aanbieden die betekenisvol voor hen zijn. Daarmee zoeken we naar evenwicht tussen zelfstandig leren en klassikaal leren. Er zijn momenten dat de rol van de leerkracht meer op zijn plaats is als primaire leer bron. Maar we willen uw kind ook de ruimte geven om zelf te leren in een betekenisvolle situatie. Een situatie is betekenisvol als…
… de leersituatie dicht bij de werkelijkheid ligt;
… uw kind er actief in kan zijn;
… uw kind kan kiezen;
… uw kind kan experimenteren en ontdekken.

Thematisch werken
We laten uw kind aan de hand van thema’s en vragen zelfstandig op onderzoek uitgaan.
Een leersituatie is betekenisvol als het werkelijkheidsnabij is, als er samenhang is tussen de vakken, als uw kind actief en initiatiefrijk kan zijn en als er voor het kind iets te ontdekken valt.

Daarom werken wij met thema’s in de groepen 1 tot en met 8. Hierbij staat in de onderbouw ‘Spel’ centraal en in de bovenbouw ‘Onderzoek’
We vinden het belangrijk dat uw kind dit samen met andere kinderen kan uitvoeren.
We verwerken in een thema:
-kerndoelen wereldoriëntatie;
-leerling vaardigheden;
-coöperatieve werkvormen;
-onderzoek en experiment.

Ieder thema wordt op een passende wijze geopend en afgesloten. De kinderen sluiten het thema af met bijvoorbeeld een voorstelling, presentatie of eindproduct. De ouders worden hiervoor regelmatig uitgenodigd. 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl