Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van de Ark

Mirjam van Lint


Administratie

Gerdine Apeldoorn


Passend Onderwijs

Marijn van den Bos


Klassenassistent

Annelie van Es


Intern Begeleider Onderbouw

Jeroen van Hoek


Bovenschools ICT-coördinator

Jolanda Mes


Passend Onderwijs

Bernadette Reinders Folmer


Intern Begeleider bovenbouw

Imara Reuling


Onderwijsassistente

Maartje Sanders


Passend Onderwijs

Marloes Splinter


Leerkracht groep 6C
In de klas: ma do

Orthopedagoog

Mary Wullems


Passend Onderwijs

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl