Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van de Ark

Gerdine Apeldoorn


Passend Onderwijs

Chérida terBruggen


Passend Onderwijs

Annelie vanEs


Intern Begeleider Onderbouw

Jeroen vanHoek


Bovenschools ICT-coördinator

Mirjam vanLint


Administratie

Jolanda Mes


Passend Onderwijs

Bernadette Reinders Folmer


Intern Begeleider bovenbouw

Maartje Sanders


Intern begeleider middenbouw

Marloes Splinter


Passend Onderwijs

Alex deWaal


Conciërge

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl