Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van de Ark

Marijn van denBos


Klassenassistent groep 5

Annelie vanEs


Intern Begeleider Onderbouw

Jeroen vanHoek


Bovenschools ICT-coördinator

Mirjam vanLint


Administratie

Jolanda Mes


Passend Onderwijs

Bernadette Reinders Folmer


Intern Begeleider bovenbouw

Imara Reuling


Onderwijsassistente

Maartje Sanders


Intern begeleider middenbouw

Marloes Splinter


Orthopedagoog

In de school: ma do

Mary Wullems


Passend Onderwijs

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl