Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Muziek op de Ark

De Ark en Hallo Muziek
Muziekonderwijs draagt bij aan de creatieve ontwikkeling en aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Vooral in de jonge jaren zijn de hersenen heel gevoelig voor auditieve, motorisch en emotionele prikkels en ontwikkelen zich in rap tempo. Muziek draagt al deze elementen in zich: luisteren, taalverwerving, grove en fijne motoriek en de sociale en emotionele intelligentie.

Door muziekonderwijs op de basisschool te integreren wordt kinderen de mogelijkheid geboden in contact te komen met muziek. Kinderen die hun talent of interesse ontdekken tijdens deze muzieklessen kunnen meedoen aan de naschoolse muzieklessen.

Hoe ziet de leerlijn er uit
Groep 1 t/m 4: wekelijks algemene muzikale vorming, volgens de DaCapo-methode.

Groep 5, 6 en 7: in deze 2 schooljaren krijgen kinderen 4 verschillende muziekinstrumenten aangeboden: keyboard, cello, gitaar, trompet, gamelan en djembé. Wekelijks verzorgen muziekdocenten de lessen aan (halve) groepen van 14 kinderen. De muziekinstrumenten mogen mee naar huis om te oefenen.

Natuurlijk willen de kinderen graag laten zien en horen wat ze geleerd en geoefend hebben. Een paar keer per jaar zullen de kinderen daarom een optreden verzorgen.
Voor de bekostiging van deze muzieklessen wordt aan ouders een extra vrijwillige bijdrage gevraagd van € 70,-

Muziekles vanuit DaCapo

De muziekdocenten/orkestmusici van Hallo Muziek werken met de methode DaCapo. De werkwijze van Da Capo is gebaseerd op drie belangrijke muziek pedagogische scholen: die van Kodaly, Dalcroze en Silvay. Hieruit heeft de Engelse muziekpedagoge Jane Cutler een volledig uitgewerkte ‘approach' ontwikkeld, die gericht is op klassikaal onderwijs. Deze lange leerlijn gaat van groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Aanpak
"In de onderbouw wordt een vaste structuur in de les aangehouden: warming up, activiteiten, beweging, creatief zingen. We werken met vooraf gestelde concrete doelen: ontwikkeling van basale muzikale vaardigheden over de hele breedte. Vorderingen worden gemaakt in zeer kleine stapjes.

De klas krijgt les als geheel: iedereen doet mee, en de stof wordt zo aangeboden dat iedereen ook kan meedoen. Vaardigheden worden aangeleerd met behulp van allerlei liedjes en spelletjes, op veel verschillende manieren. De eigen inbreng staat voorop, kinderen leren zelf muzikale keuzes te maken."

Openbare lessen en muziekpresentaties
Twee keer per jaar zijn er openbare lessen en muziekpresentaties waar ouders welkom zijn. Op de kalender kunt u zien wanneer dat is.

 

M.Ark flashmob orkest Ode to Joy from Remco van Kesteren on Vimeo.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl