Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Op de Ark vinden we het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Een kind moet zich veilig en prettig kunnen voel op het plein, in de gangen en in de klas. Daarom zijn alle medewerkers van de school zich bewust van hun voorbeeldrol naar kinderen. We dragen samen de normen en waarden uit waar we als school voor willen staan. We nodigen ouders uit deze positieve rol thuis te bevestigen. In ons omgangsprotocol kunt u lezen hoe wij op de Ark met elkaar om willen gaan, hoe wij omgaan met pesten en wat de consequenties zijn van storend en ongewenst gedrag. 

Klik hier voor het omgangsprotocol. 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl