Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Projectgroep, inloopspreekuur, sponsuurtjes

Binnenkort starten wij weer met de projectgroep(en). Met de leerkracht en Intern begeleider is zorgvuldig afgestemd welke kinderen in aanmerking komen voor deelname aan de projectgroep en wat hun individuele onderwijsbehoefte is. In een aantal gevallen betekent dit dat een leerling niet meer deelneemt aan de projectgroep, omdat een leerling meer baat heeft bij een aangepast programma in de eigen groep, aangestuurd en begeleid door de groepsleerkracht. De kinderen die naast de verrijking op vakgebied nog meer behoefte hebben aan extra verrijking kunnen wekelijks naar het ‘inloopspreekuur’ komen. Kinderen halen tijdens dit uur een project of verrijkingsmateriaal, maar hebben ook de gelegenheid om inhoudelijke hulpvragen te stellen en praktische zaken te regelen zoals gebruiksmateriaal t.b.v. een project. 

Mocht u vragen hebben over verrijking in en buiten de groep dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. 

Projectgroep artikel Praxis

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl