Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Intern begeleider

Dit is een leerkracht die verantwoordelijk is voor de interne begeleiding van leerkrachten, bij het afnemen van toetsen en bij de ondersteuning van leerlingen met een hulpvraag over hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Deze leerkracht bespreekt met de leerkrachten de onderwijsresultaten van de kinderen. Ook is de intern begeleider inhoudelijk verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem. Tevens onderhoudt zij contacten met de verschillende externe instanties zoals de GGD, dyslexiespecialisten en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl