Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Dyslexiecoach
Een dyslexiecoach ondersteunt de dyslectische leerlingen in de dagelijkse praktijk op De Ark. Dit zijn leerkrachten die beschikken over de benodigde vaardigheden, kennis en gesprekstechnieken. Tot en met groep vier richt de begeleiding zich met name op de leerkrachten. Vanaf groep vijf voert de dyslexiecoach met regelmaat, minstens drie keer per schooljaar, gesprekken met de kinderen.
Het doel van deze gesprekken is om te achterhalen wat de ervaringen van de kinderen zijn in de klas. Zijn er problemen waar ze tegenaan lopen? En kunnen ze zelf een oplossing bedenken? Het is fijn als dit lukt en het zelfvertrouwen hierdoor groeit. Als het nodig is, bedenken we samen welke hulp nodig is. Deze individuele gesprekken zijn vertrouwelijk.

Ervaringen delen
Naast de individuele gesprekken is het zo nu en dan fijn om in contact te komen met andere dyslectische leerlingen uit dezelfde of andere jaargroepen. Dit gebeurt minstens eenmaal per schooljaar en stimuleren we door extra begeleiding in groepjes. De kinderen brengen onder andere hun eigen talenten in kaart, geven elkaar handige tips en komen soms tot nieuwe inzichten. Eigenlijk is dyslexie geen handicap, vertelde een leerling uit groep zes. Het is gewoon een eigenschap!

ClaroRead
Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken we met nieuwe dyslexiesoftware. Deze software ondersteunt kinderen met leesproblemen tijdens het verwerken van de lesstof. Uniek is de eigenschap dat ClaroRead vanuit ieder programma op de computer kan voorlezen. Het is belangrijk om te bepalen of en op welk moment deze werkwijze bij de kinderen past. Wij bekijken met de leerkracht, ouders en uiteraard de leerlingen zelf voor wie het programma een meerwaarde heeft.

Dyslexiekoffer & Site
Op De Ark is een dyslexiekoffer aanwezig met achtergrondinformatie over dyslexie. Kinderen en ouders kunnen deze koffer enkele weken lenen. Met hulp van ouders geven we momenteel een site over dyslexie vorm. Bekijkt u alvast de eerste aanzet via http://dyslexie.yurls.net


Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl