Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Welkom!

Naast vakken als rekenen, schrijven, taal, geschiedenis en topografie is ook gym (officieel heet het vak eigenlijk 'bewegingsonderwijs') een heel belangrijk vak voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs leren de kinderen ontzettend veel. Natuurlijk allerlei motorische vaardigheden: zogenaamde grondvormen van bewegen als balanceren, klimmen/klauteren, stoeien, enzovoorts. En later meer 'echte' sporten als basketbal, hockey, trefbal, enzovoorts. Maar ook aspecten als samenwerken, samen sporten, winst/verlies, elkaar helpen/geholpen worden en natuurlijk het op je eigen niveau leren sporten en bewegen. Gymles is dus meer dan bewegen!

Nu maakt het ene kind een heel andere ontwikkeling door dan de ander en zal ook in de les bewegingsonderwijs niveauverschil te zien zijn. Hier wordt tijdens de les op ingespeeld. Het klassikaal bokspringen of ringzwaaien is dan ook lang verleden tijd. Niet meer iedereen die je aankijkt als je niet over de bok komt. Tegenwoordig werken we in meerdere vakken met verschillende opstellingen. Iedereen kan in een vak, in een klein groepje, op zijn eigen niveau aan de slag.

Wil je nog meer weten over de lessen bewegingsonderwijs, loop dan na schooltijd een keer binnen of stuur een mailtje naar niek.tammer@salomoscholen.nl - lisanne.bouten@salomoscholen.nl - karina.beijer@salomoscholen.nl of sport@ark-haarlem.nl (allemaal).

Sportieve groet!

Meester Niek, juf Lisanne en juf Karina (foto volgt)

 

 

 

Belangrijke mededelingen

Data school sporttoernooien waar leerlingen aan mee kunnen doen:

-Zondag 4 februari 2018... schaken

-Woensdag 14 februari 2018... badminton (7-8)

-Maandag 26 februari 2018... zaalvoetbal (7-8)

-Woensdag 7 maart 2018... volleybal (7-8)

-vanaf maart 2018... veldvoetbal (5-8)

-Zaterdag 15 april 2018... korfbal (3-8)

-Woensdag 16 mei 2018... beeball (3-8)

-Woensdag 30 mei 2018... veldloop (5-8)

-Woensdag 20 juni 2018... hockey (7-8)

Aanmelden kan via sport@ark-haarlem.nl o.v.v. naam, klas, geboortedatum, ervaring met de sport.

 

Gymkleding vergeten? 

Wanneer kinderen hun gymkleding vergeten kunnen zij helaas niet meedoen aan de gymles. Dit heeft vooral met veiligheid, maar ook met hygiëne te maken. Bij vrijwel alle sporten, spellen en bewegingsopdrachten die we doen is grip en steun voor de voeten erg belangrijk. Denk aan balanceren en klimmen, maar ook aan hockey of voetbal. Soms kunnen kinderen dan de gymleerkracht helpen bij een spel of een onderdeel. Wanneer dit niet kan nemen de kinderen iets te lezen mee en zitten langs de kant. Dit geldt overigens ook voor kinderen die vanwege een blessure niet mee kunnen gymmen. 

 

 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl