Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Allemaal klaar? Sporten maar!

Naast vakken als lezen, rekenen, schrijven, taal, geschiedenis etc., is ook gym een heel belangrijk vak voor de ontwikkeling van een kind. Officieel heet het vak eigenlijk 'bewegingsonderwijs', wat inhoudt dat we tijdens de lessen ook écht iets leren. Natuurlijk allerlei motorische vaardigheden: zogenaamde 'grondvormen van bewegen' als balanceren, klimmen/klauteren, rollen/over de kop gaan, springen en landen, en ga zo maar door. En later ook meer 'echte' sporten bijvoorbeeld turnen, atletiek, basketbal, hockey, dans en zelfverdediging. Technisch, tactisch en de spelregels die bij de sport horen.

Naast sport en bewegen leren de kinderen ook veel over aspecten als samenwerken, samen sporten, winst/verlies, elkaar helpen/geholpen worden, het leren kennen, aanvoelen en aangeven van je grenzen en het op je eigen niveau leren sporten en bewegen. En in hogere groepen ook; wat doet sport/bewegen met je, waarom is douchen na sporten aan te raden, hoe ga ik om met blessures, enzovoorts. Gymles is meer dan bewegen!

Nu maakt het ene kind een heel andere ontwikkeling door dan de ander en zal ook in de les bewegingsonderwijs niveauverschil te zien zijn. Kun je iets wat minder goed? Of lukt het echt voor geen meter? Dat geeft niet, plezier en daarna succesbeleving staat altijd voorop! Tegenwoordig werken we in meerdere vakken met verschillende opstellingen. Iedereen kan in een vak, in een klein groepje, op zijn/haar eigen niveau aan de slag en meestal lukt het wel om de opdracht een beetje aan te passen. Kun je iets al heel erg goed? Ook daar hebben we vaak wel extra oefeningen en opdrachten voor. 

Wil je nog meer weten over de lessen bewegingsonderwijs, loop dan na schooltijd een keer binnen of stuur ons een bericht via SchouderCom (@gymleerkracht). 

Sportieve groet!
Juf Karina, juf Megan en meester Dik 

Belangrijke mededelingen

Gymkleding vergeten? Wanneer kinderen (groepen 3-8) hun gymkleding vergeten kunnen zij helaas niet meedoen aan de gymles. Dit heeft vooral met veiligheid, maar ook met hygiëne te maken. Bij vrijwel alle sporten, spellen en bewegingsopdrachten die we doen is grip en steun voor de voeten erg belangrijk. Denk aan balanceren en klimmen, maar ook aan hockey of voetbal. Soms kunnen kinderen dan de gymleerkracht helpen bij een spel of een onderdeel. Wanneer dit niet kan nemen de kinderen iets te lezen mee en zitten langs de kant. Dit geldt overigens ook voor kinderen die vanwege een blessure niet mee kunnen gymmen. 

Sporttoernooien! Als school doen wij gedurende het jaar mee aan verschillende scholensporttoernooien georganiseerd door SportSupport. Denk bijvoorbeeld aan schoolvoetbal of schoolkorfbal. Informatie en communicatie hierover, en ook het aanmelden, gaat altijd via SchouderCom. 

 

 

 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl