Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Engels op de Ark 

Vanaf groep 5 t/m groep 8 werken we met de methode ‘Take it Easy’. De methodelessen worden aangevuld met eigen input van de leerkracht zoals het doen van spelletjes en het zingen en/of vertalen van popliedjes. Ook is er in groep 8 aandacht voor het geven van een korte presentatie in het Engels.

Natuurlijk krijgen de leerlingen in de hogere leerjaren met regelmaat huiswerk mee en werken we aan het vergroten van de Engelse woordenschat. Toch blijft onze belangrijkste doel dat kinderen zich vrij voelen om Engels te spreken in alledaagse situaties.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl