Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Engels op de Ark

Op onze school starten wij in groep 1-2 met het geven van Engels. Deze les wordt eens in de twee weken gegeven door een vakleerkracht; de week hierna wordt de les (gedeeltelijk) herhaald door de groepsleerkracht. 

Voor ons is het doel van het geven van Engels in de onderbouw dat we de kleuters op een speelse, veilige manier kennis laten maken met deze taal. Ook vinden we het belangrijk dat ze hier plezier aan beleven. De lessen sluiten altijd aan bij het thema waarover in de klas gepraat en gewerkt wordt. Door middel van het voorlezen van prentenboeken, het meenemen van voorwerpen en afbeeldingen als ook het zingen van liedjes zijn de kinderen spelenderwijs bezig met de Engelse taal. 

In de groepen 3 herhalen we regelmatig een liedje of boek dat bij de kleuters is behandeld. We hebben er bewust voor gekozen hier niet wekelijks een Engelse les te geven omdat kinderen tijdens dit schooljaar veel energie nodig hebben voor het beginnende lees- en schrijfproces. 

In de groepen 4 start dit jaar een pilot. De groepsleerkrachten zullen, onder begeleiding van de vakleerkracht, bij een aantal thema’s Engels integreren. Door het geven van Engels net als bij de groepen 1-2  in de thema’s te verwerken, bieden we opnieuw de mogelijkheid op een speelse manier met deze taal te oefenen. 

Vanaf groep 5 t/m groep 8 werken we met de methode ‘Take it Easy’. De methodelessen worden aangevuld met eigen input van de leerkracht zoals het doen van spelletjes en het zingen en/of vertalen van popliedjes. Ook is er in groep 8 aandacht voor het geven van een korte presentatie in het Engels.

Natuurlijk krijgen de leerlingen in de hogere leerjaren met regelmaat huiswerk mee en werken we aan het vergroten van de Engelse woordenschat. Toch blijft onze belangrijkste doel dat kinderen zich vrij voelen om Engels te spreken in alledaagse situaties.

 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl