Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

De Ark werkt met het nationaal mediapaspoort, een doorgaande leerlijn mediawijsheid vanaf groep 1 t/m 8. Misschien vraagt u zich af waarom we al in groep 1-2 hiermee starten. 

De aanleiding hiervoor is dat kinderen steeds jonger met media aan de slag gaan. Denk aan het gebruik van (spel)computers, tablets en mobiele telefoons. Het is niet altijd geheel duidelijk wat kinderen online doen en het wordt ook lastiger om hen daarin te begeleiden. Hierdoor nemen kinderen steeds eerder zelfstandig beslissingen bij het plaatsen van een berichtje, foto of bij een reactie op een leuk of minder leuk bericht in de (sociale) media.
Wij vinden het daarom belangrijk dat onze leerlingen niet alleen kennis hebben van mediawijsheid, maar ook hoe zij hiermee om kunnen gaan als media de emoties aanspreekt. Hoe reageer je op berichten die je leuk of niet leuk vindt? Of hoe zou mijn eigen bericht kunnen overkomen bij een ander? Welke informatie over mijzelf geef ik prijs op (sociale) media? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen waaraan aandacht wordt besteed.
Wij hebben voor de methode nationaal mediapaspoort gekozen omdat het materiaal inhoudelijk goed onderbouwd is. Elke les is gekoppeld aan het mediawijsheid competentie model, de kerndoelen PO en de leerlijn ‘leren leren’ van de CED-groep.

De methode behandelt de volgende 7 thema’s: 
- Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)
- Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
- Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
- Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
- Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
- Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
- Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)

De volgende kernkwaliteiten keren in elke les terug:
- Weten: cognitieve kennis over mediawijsheid
- Voelen: bewust maken en reguleren van gevoelens
- Willen: zelf bedenken waarom je kritisch met media moet omgaan
- Doen: het bedenken van een strategie
Op de site www.nationaalmediapaspoort.nl vindt u informatie voor ouders.

Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend (zie ookwww.weekvandemediawijsheid.nl). Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.

Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid brengen we hier op De Ark verandering in. We verzorgen in alle groepen lessen mediawijsheid waarbij we gebruikmaken van het Nationale Mediapaspoort en Mediamasters. We hopen zo een stap te zetten van ‘Generatie media’ naar ‘Generatie mediawijs’.
Dientje Goebert


 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl