Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Kunst en Cultuur op De Ark

 

Het ontdekken en ontwikkelen van talent
Onze school is een school met een open karakter. Het is onze ambitie om een doorgaande lijn aan te brengen in de culturele- en kunstactiviteiten die wij aanbieden. Daarbij is het van belang dat de activiteiten aansluiten op ons onderwijs. Zo ontstaat een rijke leeromgeving. De school wordt een oefenruimte, ervaringsplek en leerplek waar kunst en cultuur een deel van de maatschappij naar binnen brengen.

Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan een schoolklimaat waar ruimte is voor creatief denken. Door het stimuleren van eigen talenten geven wij leerlingen de ruimte deze te ontdekken en te leren waarderen. Dit doen wij samen met enthousiaste ouders en professionals. De kracht van de Ark is dat we een draagvlak voor kunst en cultuur vinden bij zowel directie, leerkrachten, leerlingen, ouders als organisaties en ondernemers in de wijk.

Daarnaast leent ons nieuwe schoolgebouw zich uitermate voor het geven van voorstellingen en twee ateliers bieden voldoende oefenruimte. De Interne Cultuur Coördinatoren op de Ark zorgen ervoor dat kunst en cultuur een vaste plek krijgen binnen het schoolprogramma, zoals dit wordt aangeboden op de Ark. De ouders zijn vertegenwoordigd in het Ark Cultuurfonds, dat actief meedenkt en organiseert.In onze brede school staat het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen centraal. Via cultuureducatie komen kinderen in aanraking met kunst en cultuur. Cultuureducatie wordt daarnaast gebruikt voor persoonlijke expressie en het ontdekken en ontwikkelen van talenten, deels geïmplementeerd in de wekelijkse lessen van een vakleerkracht handvaardigheid.

Doen en ervaren

Ons doel is om de leerlingen in hun schoolleven vele kanten en facetten van kunst en cultuur te laten ervaren als beleving op zich, zodat leerlingen zich breed kunnen oriënteren op wat er zich nog meer in de wereld afspeelt en waarbij ze zich kunnen laten inspireren. We willen graag dat elk kind tijdens de schoolcarrière op de Ark twee tot driemaal een concert, theatervoorstelling, film, dansvoorstelling, audiovisuele voorstelling of erfgoed activiteit ervaart.Deze activiteiten helpen ons het leren meer betekenisvol te maken. Het helpt de kinderen zich thuis te laten voelen in de maatschappij. Woorden als respect, schoonheid, creativiteit, meedenken, behoud van waardevol cultuur en erfgoed, jezelf ontdekken en uitleven en samen beleven komen hierbij naar voren. Ook streven we ernaar dat de leerlingen kennis hebben genomen van grote kunstenaars en creatieve technieken.

Zo leren kinderen hun eigen horizon te verbreden, respect te krijgen voor uitingsvormen en creativiteit op allerlei gebied en ook hoe ze kunst en cultuur kunnen gebruiken om zichzelf te ontwikkelen en zich te uiten. Dit vormt een deel van de basis voor de verdere loopbaan.

De Ark heeft een beleidsplan Kunst en Cultuur. De realisatie hiervan vindt momenteel plaats door de input van 2 (gecertificeerde) Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers). Ons ICC-team bestaat uit: Nicole Hillmann en Dientje Goebert.

 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl