Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Voor het eerst naar de basisschool

AANMELDINGEN

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het ook noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Ook wanneer uw kind naar de kinderopvang van het Integraal Kindcentrum van onze school gaat, moet u uw kind met het aanmeldformulier aanmelden.

Voorrangsscholen
Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Kijk op www.naarschoolinhaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft. Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u ook vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier bij ons in.
· Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
· Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
· Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
· Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
· Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in. (administratie@ark-haarlem.nl)

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:
- de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
- u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
- uw kind gaat naar peuterspeelzaal 't Arkje in de school.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. (let op: de mail kan in de spam terecht komen) De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen..

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
. Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018 is 29 september 2021
. Kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018 is 1 februari 2022

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren, welke staan op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 dagdelen naar peuterspeelzaal 't Arkje én heeft de school als voorrangsschool;
3. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;
4. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;
5. Het kind woont buiten Haarlem.

Inleveren van het aanmeldformulier
U kunt het aanmeldformulier bij voorkeur per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) inleveren, maar het kan ook per post. Als u van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, dient u hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: administratie@ark-haarlem.nl.

Onze schoolgids kunt u hier vinden.

 Informatiebijeenkomsten van 9.00 tot 10.00 uur

maandag 27 september 2021
donderdag 14 oktober 2021
woensdag 27 oktober 2021
donderdag 4 november 2021
maandag 15 november 2021
donderdag 2 december 2021
vrijdag 10 december 2021
woensdag 12 januari 2022
donderdag 20 januari 2022
maandag 31 januari 2022

De bijeenkomsten zijn voor maximaal 8 personen. Per gezin mogen er weer 2 personen zich aanmelden waarvoor wij een voorrangschool zijn.

Voor een informatiebijeenkomst kunt u zich telefonisch 023-5250033 aanmelden bij Mirjam van Lint (administratie) of Judith Dankelman / Marion Jaspers (directie).
Wij vragen dan uw naam en telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen als een informatieochtend onverhoopt niet door gaat.

Inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u in oktober 2021een bericht van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Algemene informatie Plaatsingsbeleid in Haarlem

www.naarschoolinhaarlem.nl

Klik hier voor de informatiebrochure over het plaatsingsbeleid in Haarlem

(Click here for the English version)

Vragen over de plaatsing kunt u ons een mail sturen met daarin de geboortedatum en het adres van uw kind.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl