Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Kom kennismaken!

Wij organiseren regelmatig informatieochtenden waarbij wij u graag meenemen in de visie van de Ark en u de sfeer kunnen laten proeven met een rondleiding. Daarnaast beantwoorden wij graag uw vragen. Bij de keuze van een basisschool voor uw kind is het gevoel minstens zo belangrijk. 

U kunt zich als ouder/verzorger aanmelden voor een informatieochtend via directeur@ark-haarlem.nl. Vermeld a.u.b. ook uw telefoonnummer zodat we contact kunnen opnemen als het onverhoopt niet door gaat.

Let op: deze ochtenden zijn van 9.00 tot uiterlijk 10.00 uur. Het zou fijn zijn als u opvang regelt voor uw kind(eren).

Zodra een ochtend vol zit wordt de datum verwijderd.

Na de zomervakantie vinden er weer informatie rondleidingen plaats.
 

Donderdag 5 september 2024
Woensdag 11 september 2024
Donderdag 19 september 2024
Maandag 23 september 2024
Woensdag 2 oktober 2024
Maandag 7 oktober 2024

Binnenkort komen er nieuwe data bij.  

Algemene informatie Plaatsingsbeleid in Haarlem

www.naarschoolinhaarlem.nl

Klik hier voor de informatiebrochure over het plaatsingsbeleid in Haarlem

(Click here for the English version)

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden volgens het plaatsingsbeleid. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Tegen de derde verjaardag van uw kind ontvangt u de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: Altijd aanmelden Ook als u al een ouder kind op onze school heeft, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool.

Voorrangsscholen
Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Kijk op NaarschoolinHaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft. Als onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u ook vrij om uw kind bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Wat moet u doen
·         Wanneer onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.
·         Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier.
·        Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet-
voorrangsscholen kiezen.
·         Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
·         Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
·         Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in. (evt. administratie van onze school)

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:
·         de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
·         u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
·         uw kind gaat naar de dag- en peuteropvang van het Integraal Kindcentrum (IKC) van de school.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het hier downloadenNeem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat de adres- en persoonsgegevens gecontroleerd kunnen worden.

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren en staan vermeld op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

  1.  Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
  2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 dagdelen per week naar de dag- en peuteropvang van het Integraal Kindcentrum (IKC) van de school én heeft de school als voorrangsschool;
  3. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;
  4. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;
  5. Het kind woont buiten Haarlem.

Inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl