Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Coronacrisis en plaatsingsbeleid

Als gevolg van de Coronacrisis is besloten om de toewijzing van de plaatsen aan kinderen geboren in de maanden december 2016 t/m maart 2017 te verplaatsen naar juni a.s.. In tegenstelling tot de data die in de brochure “Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem” staan, kunt u t/m dinsdag 26 mei a.s. het aanmeldformulier inleveren. U zal dan uiterlijk 10 juni bericht ontvangen van de school waar uw kind geplaatst kan worden.

Inleveren van het aanmeldformulier
Omdat de school voorlopig niet toegankelijk is, kunt u uw aanmeldformulier bij voorkeur per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) inleveren, maar het kan ook per post. Als u van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij u hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is:administratie@ark-haarlem.nl.

Informatiebijeenkomsten

We kunnen u ontvangen voor een beknopte rondleiding in de school van 8.45 – 9.15 uur op:

Vrijdag 4 september 2020
Maandag 7 september 2020
Vrijdag 18 september 2020
Maandag 21 september 2020
Vrijdag 2 oktober 2020
Maandag 5 oktober 2020
Vrijdag 23 oktober 2020
Maandag 26 oktober 2020

De bijeenkomsten zijn voor maximaal 5 personen. Per gezin kan 1 ouder/verzorger zich aanmelden en De Ark moet een voorrangsschool voor u zijn.

U kunt via de ingang van de onderbouw het schoolgebouw in. Wilt u daar uw handen desinfecteren en uw naam noteren?

Voor een informatiebijeenkomst kunt u zich telefonisch 023-5250033 aanmelden bij Mirjam van Lint (administratie) of Marjo Fokkema (directeur).

AANMELDINGEN
Voor kinderen geboren tussen 1 april 2017 en 31 juli 2017 kunt u uiterlijk het formulier inleveren op 18 september 2020 inleveren. U ontvangt in de week van 2 tot 6 oktober 2020 bericht van de school waar het kind is geplaatst.

 Inleverdata voor het aanmeldformulier

Plaatsing periode I: Doelgroep geboren 1 augustus 2017 t/m 31 december 2017 uiterste inleverdatum 2 februari 2021

Plaatsing periode II: Doelgroep geboren 1 januari 2018 t/m 30 april 2018 uiterste inleverdatum 26 mei 2021

Plaatsing periode III: Doelgroep geboren 1 mei 2018 t/m 31 augustus 2018 uiterste inleverdatum 29 september 2021

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool 
Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018 geboren zijn, ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen. 

Belangrijk: Altijd aanmelden

Ook kinderen met een oudere broer of zus op school moeten het aanmeldformulier inleveren.

 

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. 
Kijk op NaarschoolinHaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft.

 

Kinderen met een oudere broer/zus bij ons op school, worden sowieso geplaatst.

Kinderen die op peuterspeelzaal het Arkje zitten en waarvoor wij een voorrangsschool zijn, hebben voorrang bij de eventuele loting.


Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

 

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

·       Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

·       Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

·       Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

·       Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).

·       Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

-          de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;

-          u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;

-          uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening, kinderopvang, peuterspeelzaal of het Integraal Kind Centrum (IKC) die bij onze school hoort.


Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. 
De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. 
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van onze website www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.  
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. 
Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

1.     Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);

2.     Het kind gaat  minimaal 8 maanden 3 dagdelen per week naar de voorschoolse voorziening, kinderopvang, peuterspeelzaal of het Integraal Kind Centrum (IKC), waarmee de school samenwerkt én heeft de school als voorrangsschool;

3.     Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, mei of oktober 2020 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.


Wilt u kennismaken met onze school?
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? Kijk op onze site voor de data.

www.naarschoolinhaarlem.nl

Klik hier voor de informatiebrochure over het plaatsingsbeleid in Haarlem

(Click here for the English version)

Mocht u niet in het bezit zijn van het persoonlijke aanmeldformulier van uw kind, kunt u hier een blanco formulier downloaden.

Vragen over de plaatsing kunt u ons een mail sturen met daarin de geboortedatum en het adres van uw kind.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl