Als u in deze nieuwsbrief geen afbeeldingen ziet, bekijk dan de online versie.

NIEUWSBRIEF 1 SEPTEMBER 2018
Eerste nieuwsbrief via Schoudercom
 

Dag allemaal,

 

Dit is de eerste nieuwsbrief die wij via Schoudercom versturen. Inmiddels zijn er 530 van de 635 kinderen 530 geregistreerd. Een mooi resultaat! We hopen dat alle andere ouders zich snel registreren zodat iedereen gebruik kan maken van dit communicatieplatform. Ook zijn er al een paar leerkrachten die een blog hebben geschreven of een bericht hebben verstuurd. Het zal even duren voordat alles vlekkeloos verloopt, maar vooralsnog zijn we tevreden over de huidige ontwikkeling.

 

Deze en de komende nieuwsbrief versturen we ook nog op de 'ouderwetse' manier via de Arksite, maar daarna zal de Arksite alleen gebruikt worden voor algemene schoolinformatie, en niet meer voor de communicatie tussen school en ouders.

 

We vragen u de algemene informatie zo uitgebreid en zorgvuldig in te vullen bij de registratie zodat de leerkrachten via Schoudercom beschikken over de gegevens die we tot nu toe via de bereikbaarheidsformulieren verkregen. Denk hierbij aan telefoonnummers, noodnummers en adresgegevens. 

 

De mailadressen van de leerkrachten staan nog wel op de informatiekaarten maar het is de bedoeling dat de communicatie met de leerkrachten zo veel mogelijk via Schoudercom verloopt. Alleen wanneer bijvoorbeeld externe partijen betrokken zijn zullen we gebruik maken van de mail. Het ziek melden van kinderen doet u ook via Schoudercom, deze melding komt zowel bij de groepsleerkracht(en) als de administratie binnen. 

 

Vanaf 17 september kunt u zich digitaal aanmelden voor de startgesprekken. De leerkrachten maken een intekenlijst aan in Schoudercom. Zorgt u voor voldoende wisseltijd wanneer u meerdere gesprekken heeft op dezelfde dag?

 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de start van het schooljaar. Alle groepen krijgen dansles en geven een voorstelling. Het rooster met de tijden is hieronder te vinden. 

 

Wij gaan dansend het schooljaar in! We hopen iedereen te zien bij de voorstelling, en natuurlijk bij de nieuwjaarsrecepties of informatieavonden. 

 

Marjo Fokkema


 
 
 
Dansend het nieuwe schooljaar in
 

Volgende week start het schoolbrede dansproject ´Dansend het nieuwe schooljaar in’. Dit is onderdeel van de culturele discipline Dans die dit schooljaar centraal staat. Sophia Kienhuis en Ymke van Hart (Cultuur in School), een Haarlemse cultuurorganisatie, begeleiden het dansproject.

 

Sophia is een bekend gezicht omdat ze jaarlijks de choreografie van de groep 8 musical verzorgt. Iedere groep krijgt op twee momenten een dansworkshop aangeboden in het dramalokaal of de speelzaal en doet mee aan een presentatie voor ouders. Inhoudelijk zal elke groep op eigen niveau een dans aangeleerd krijgen in een andere stijl, zoals onder andere breakdance, disco en moderne dans.

 

Presentatie

De presentaties zijn binnen schooltijd op het schoolplein. Let op, want de tijden zijn iets aangepast ten opzichte van het overzicht dat voor de zomervakantie is verstuurd. Bij de presentaties kunnen geen broertjes of zusjes aanwezig zijn.

 

Data Presentaties

Tijd

Groepen

maandag 17 september

13:45-14:45

1/2A, 1/2B, 1/2 D, 3A, 3C, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A

dinsdag 18 september

14:00-14:45

1/2C, 3B, 4B, 6B, 8B

maandag 24 september

13.45-14:45

1/2 E, 1/2F, 1/2G, 4C, 5B, 5C, 6C, 7B, 7C, 8C

 

Bedankt voor uw bijdrage

 

Kunst en cultuur hebben een vaste plek in ons schoolprogramma. Elk jaar is er extra aandacht voor verschillende culturele disciplines. Dit schooljaar zijn dit Dans, Muziek en Erfgoed. Vijf leerkrachten zijn Interne Cultuur Coördinator (ICC/er) en vanuit de Schoolraad en het Ark Cultuurfonds denken ouders actief mee. De projecten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige cultuurbijdrage die u aan het begin van het schooljaar betaalt.

 
 
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af te melden.