Als u in deze nieuwsbrief geen afbeeldingen ziet, bekijk dan de online versie.

laatste NIEUWSBRIEF 17 12 juli 2018
Van de directeur
 
Laatste nieuwsbrief van het schooljaar.
Het schooljaar 2017-2018 is bijna klaar, wat gaat dat toch snel. Deze week nemen we afscheid van de groepen 8, vrijdag om 12.00 uur zwaaien we ze officieel uit. We zullen ze missen!
We kijken terug op een goed schooljaar. We hebben veel mooie en fijne momenten beleefd met elkaar. Ik wil alle ouders bedanken die hieraan hebben meegewerkt in welke vorm dan ook. Dank voor de fijne samenwerking.
Ik wens iedereen een heel fijne zomervakantie toe! Tot maandag 3 september.
Marjo Fokkema
 
Direct naar: Schoolnieuws | Activiteiten | Terugblik | Mededelingen | SKOS
 
Schoolnieuws
 
 
Belangrijke data in de eerste maand van het nieuwe schooljaar
 

Deze data zijn belangrijk om vast te noteren in de agenda
Uitvoering ‘Dansend het schooljaar in’
Maandag 17 september 14:05-15:00 uur groep 1-2A, 1-2B, 1-2D, 3A, 3C, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Dinsdag 18 september 14:05-14:45 uur groep 1-2C, 3B, 4B, 6B, 8B
Maandag 24 september 14:05-15:00 uur groep 1-2 E, 1-2F, 1-2G, 4C, 5B, 5C, 6C, 7B, 7C, 8C 

Vrijdag 7 september 10.30 uur nieuw’school’jaarsreceptie groep 3
Dinsdag 11 september 17.00 uur nieuw’school’jaarsreceptie groep 6 en 7
Woensdag 12 september 11.00 uur nieuw’school’jaarsreceptie groep 4 en 5
Donderdag 20 september 19.30 uur  informatieavond groep 1-2 en 8
Woensdag 26 september sportdag groep 1-2
Vrijdag 28 september schoolreisje groep  4-7
In het nieuwe schooljaar zijn deze data ook te vinden op onze site.             

 
 
 
'Dansend het nieuwe schooljaar in '
 
Leer je (nieuwe) klas dansend kennen! In de tweede week na de zomervakantie start De Ark met een schoolbreed dansproject. Vanaf 10 september tot en met 24 september volgen alle groepen een workshop dans gegeven door Sophia Kienhuis en Theta Tazelaar via Hart, een Haarlemse organisatie die onder andere kunst en cultuurprojecten op scholen ondersteunt.
Zij begeleiden de klas in verschillende dansstijlen als hiphop, Afrikaanse dans, disco en breakdance. De kinderen volgen twee lessen, daarna presenteren ze de geleerde dans met meerdere groepen aan ouders. Noteer vast de data:
Maandag 17 september 14:05-15:00 1-2A, 1-2B, 1-2D, 3A, 3C, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Dinsdag 18 september 14:05-14:45 1-2C, 3B, 4B, 6B, 8B
Maandag 24 september 14:05-15:00 1-2E, 1-2F, 1-2G, 4C, 5B, 5C, 6C, 7B, 7C, 8C

Kunst en cultuur hebben een vaste plek in ons schoolprogramma. Elke jaar is er extra aandacht voor verschillende culturele disciplines. Dit schooljaar zijn dit Dans, Muziek en Erfgoed. Vijf leerkrachten zijn Interne Cultuur Coördinator (ICC-er), en vanuit de schoolraad en het Ark Cultuurfonds denken ouders actief mee. De projecten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige cultuurbijdrage die u aan het begin van het jaar betaalt.              
 
 
 
Gevonden voorwerpen
 
Komt u nog even kijken of er bij de gevonden voorwerpen iets van uw kind zit? Woensdag 18 juli gaat alles naar een goed doel.
 
 
 
Verzoekje vanuit de bibliotheek voor het nieuwe schooljaar
 
Bijna zomervakantie, tijd voor iets nieuws, dus tijd voor afscheid ... van de juf, van de school, of gewoon van dit schooljaar. Zo nemen er ook in de bieb hulpouders afscheid. We hebben dus weer plek voor nieuwe vrijwillige ouders. Mocht u in het nieuwe schooljaar een half uurtje per week of per twee weken beschikbaar hebben voor de leukste vrijwilligersbaan op de school van uw kind, meld u dan aan via thea.boogaard@salomoscholen.nl. We horen het graag!
Met vriendelijke groet van de biebcie.
 
 
 
Terugblik
 
 
Hallo Muziek!
 
De afgelopen week waren alweer de laatste muzieklessen in alle groepen. Hebben jullie ook zo genoten van de muziekuitvoeringen in de klas? Bij de muziekoptredens (vanaf groep 5) en de open muzieklessen (t/m groep 4), laten de kinderen vol trots zien wat ze het afgelopen half jaar hebben geleerd.
De muzieklessen zijn onderdeel van het programma Hallo Muziek en zijn financieel alleen mogelijk door de bijdrage aan het Ark Cultuurfonds. Deze vrijwillige bijdrage wordt aan het begin van het schooljaar betaald. De bijdrage is essentieel voor de school om een mooi en breed cultuuraanbod te kunnen bieden aan de kinderen. Mocht je enkele weken geleden een betalingsherinnering hebben gehad, bij deze: wij moedigen je van harte aan deze alsnog over te maken.             
 
 
 
Terugblik Schoolreisje groepen 1-2
 

Op dinsdag 19 juni was het schoolreisje voor de kleuters in Santpoort Noord. Thema was dit jaar 'Dokter, de koning heeft Oranjekoorts'.
Er waren ouders prachtig verkleed als Cliniclowns, er waren dokters en de ziekte van de koning leek erg besmettelijk. De kinderen hadden er enorm veel plezier in om alle vossen te zoeken en daarmee de letters te vinden met de oplossing om de koning beter te maken.
Ook de pannenkoeken, spelletjes en de speeltuin vielen in de smaak.
Door de schoolraad (betaald van de ouderbijdrage) werd limonade, iets lekkers en een ijsje uitgedeeld aan de kinderen.
Iedereen bedankt voor een supergeslaagde dag!

 
 
 
Habitat for Humanity .... voor een (t)huis in Lesotho
 
Bedankt aan alle kinderen (én ouders) die lege flessen hebben ingezameld en ingeleverd, aan de kinderen die gedanst hebben voor het goede doel, aan de kinderen die andere acties op touw hebben gezet of ons 'gewoon' gesponsord hebben. Bedankt ook aan alle ouders die dat mogelijk hebben gemaakt. Jullie hebben samen voor Habitat € 643 opgehaald. Een enorm bedrag dus waar wij heel blij mee zijn. En dat allemaal voor de bouw van een (t)huis - én dus voor een betere toekomst - voor een kind (of een paar kinderen) in Lesotho. Dank! Hartelijke groet van (juf) Ilse, Evelien en Thea             
 
 
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af te melden.