Als u in deze nieuwsbrief geen afbeeldingen ziet, bekijk dan de online versie.

NIEUWSBRIEF 15 14 juni 2018
Van de directeur
 

In deze nieuwsbrief leest u een terugblik op de A-4daagse. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen op deze nieuwe Ark-vorm.

De kinderen van groep 8 hebben inmiddels allemaal een plek op hun nieuwe school. Zij hebben in april de IEP-Eindtoets gemaakt. De uitslagen van deze toets sluiten goed aan bij de schooladviezen die wij hebben gegeven. Hieronder ziet u de resultaten.

Volgende week gaan de kleuters en groep 3 op schoolreisje. Veel plezier allemaal!

 
Direct naar: Schoolnieuws | Activiteiten | Terugblik | Mededelingen | SKOS
 
Schoolnieuws
 
 
Oudercommunicatie Schoudercom
 

De Ark gaat voor de communicatie met de ouders SchouderCom gebruiken. Dit is een online platform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere berichten, enquêtes, aanmeldingen voor gesprekken en een jaarkalender ondersteunt. Binnenkort zult u via de klassenouders gevraagd worden één of twee mailadressen door te geven. Wij kunnen dan na de zomervakantie elke ouder een uitnodigingsmail versturen om een eigen gebruikersaccount aan te maken. 

In de laatste vakantieweek volgt het team een workshop. Daarna zullen de uitnodigingen worden verstuurd en kunnen alle ouders aan de juiste groepen worden gekoppeld. Wij zullen tegen die tijd meer informatie geven over de manier waarop we Schoudercom het eerste jaar gaan inzetten. 

 
 
 
Resultaten Eindtoets IEP en uitstroom leerlingen groep 8
 

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep acht maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. Scholen kunnen uit diverse, door het ministerie van OCW, goedgekeurde eindtoetsen kiezen. De Ark heeft ook dit jaar weer gekozen mee te doen met de IEP Eindtoets van Bureau ICE. 

klik hier voor de Resultaten Eindtoets IEP en uitstroom leerlingen groep 8 

 
 
 
Kunstgras
 
Onder het klimrek van de jongste groepen liggen houtsnippers. Leuk voor de kinderen maar in praktijk zien we de snippers heel snel verdwijnen en wordt het erg stoffig. Rond de zomervakantie wordt kunstgras gelegd.             
 
 
 
Fietsen in de rekken op het plein
 
De afgelopen weken zetten veel kinderen hun fiets op de stoep of tegen de schoolmuur aan. Soms staan er twee rijen fietsen op de stoep waardoor de doorgang voor voetgangers wordt belemmerd. We zullen kinderen hier weer op aanspreken, maar vragen tegelijkertijd de ouders met de kinderen af te spreken dat, wanneer zij met de fiets naar school mogen komen, zij deze in de rekken op het plein neerzetten. We houden de rekken op de stoep zoveel mogelijk vrij voor leerkrachten, ouders en tijdelijke bezoekers van de school. Bedankt voor uw medewerking. 
 
 
 
Activiteiten
 
 
Open muzieklessen
 

U bent van harte welkom bij de open muzieklessen, hieronder een overzicht van de dagen en tijden:

Vrijdag 15 juni
8:30 - 9:15 groep 3A
9:15 - 9:45 groep 1-2A
9:45 - 10:15 groep 1-2B
10:30 - 11:15 groep 3C
11:15 - 12:00 groep 3B

8:30 - 9:00 groep 1-2
9:00 - 9:30 groep 1-2
9:30 - 10:00 groep 1-2
10:15 - 10:45 groep 1-2
10:45 - 11:15 groep 1-2

Vrijdag 22 juni
9:30 groep 4B en 5B
10:15 groep 4C en 5C
11:00 groep 4A en 5A

Woensdag 27 juni
10:00 groep 6A
10:45 groep 6C
11:30 groep 6B

Donderdag 28 juni
9:00 groep 7A
9:45 groep 7B
10:45 groep 7C 

 
 
 
Schoolreisje groepen 1-2
 

Dinsdag 19 juni is het eindelijk zover! We gaan op schoolreisje naar het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort Noord. Iedereen (ook de hulpouders als ze willen) mag verkleed komen als dokter, verpleger etc. (graag attributen thuislaten). Wilt u erop letten dat uw kind makkelijke kleding en dichte schoenen draagt?
Het thema is “Dokter, de koning heeft oranje koorts”.
De kinderen worden om 8.45 uur verwacht in het Burgemeester Rijkenspark of in de speeltuin van Santpoort Noord. In onderstaand rooster ziet u waar uw kind start. Alle kinderen worden, na de gezamenlijke afsluiting, om 14.00 uur opgehaald in het Burgemeester Rijkenspark.

Starten op het veld in het park:1-2 D, E, F en G
Starten in de speeltuin: 1-2 A, B en C

Er hoeft geen eten, drinken of snoep meegenomen te worden, voor alles wordt gezorgd. We lunchen met overheerlijke pannenkoeken! Als uw kind dit niet mag eten, kunt u misschien iets anders meegeven.

Alle kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen, hierin staat verdere informatie. Denkt u nog aan strookjes voor de naschoolse opvang?
Groeten van de kleuterjuffen?

 
 
 
Schoolreisje groepen 3
 
Donderdag 21 juni gaan de groepen 3 met de trein naar Zandvoort aan zee. Het schoolreisje gaat op het strand plaatsvinden. We gaan ervan uit dat het een leuke dag wordt en hopen op goed weer. 
 
 
 
Oproep sportdag groepen 6-7-8
 

Dag allemaal!
De sportdagen voor de groepen 3-4-5 en 6-7-8 beginnen dichterbij te komen… In de vorige nieuwsbrief stond daarvoor een eerste oproep en er hebben zich al veel enthousiaste ouders aangemeld! Wat fijn dat jullie ons kunnen komen helpen!
De begeleiding voor de sportdag van de groepen 3-4-5 is wel zo goed als rond. Maar mocht u toch nog graag komen... geen probleem! Aanmelden kan via onderstaand adres.

Oproep: Vooral voor de sportdag van de groepen 6-7-8 (vrijdag 29 juni van 09:00-14:30) hebben we nog wel ouders nodig. Vindt u het leuk om ons en de leerlingen te komen helpen? Dan kunt u zich aanmelden via sport@ark-haarlem.nl. Zet in de e-mail even de dag, vader/moeder van… en ook of je een voorkeur hebt in wél of juist niet het begeleiden van je eigen kind/kinderen op deze dag. Ook aan een ochtend of middag hebben we iets! En mocht u nog vragen hebben, we horen het graag!

Hopelijk tot dan!
Sportieve groeten,
Niek - Karina - Lisanne
(gymleerkrachten BS de Ark)

 

 
 
 
Gamalan op het Houtfestival
 
Op zondag 17 juni om 13.15 uur geven 17 leerlingen van groep 7b een voorstelling met de Gamelan. Wie het leuk vindt om te luisteren is van harte welkom in de Hout.
 
 
 
Terugblik
 
 
Geboortenieuws
 
Op 30 mei is juf Ellemiek bevallen van zoon Tieme. Het gaat goed met moeder een zoon, we wensen ze veel geluk samen. 
 
 
 
Eerste Ark-avondvierdaagse enorm succes!
 
Wat was het een mooie Ark Avondvierdaagse. Nou ja, Driedaagse eigenlijk, maar dat mocht de pret nauwelijks drukken. Een recordaantal enthousiaste lopers, mooie routes, ruime startplekken, een intocht bij school en echte Ark-medailles. En op donderdag zelfs de mogelijkheid tot pootjebaden en zwemmen. We hebben ervan genoten!
Dank aan alle ouders die hun steentje hebben bijgedragen en voor alle leuke reacties. Zonder jullie was dit bijzondere evenement niet mogelijk geweest.
Binnenkort evalueert de avondvierdaagsecommissie, zodat het volgend jaar een nog mooier feestje kan worden. En dan hopelijk vier avonden!             
 
 
 
Officiële opening van de Natuurspeelplek
 
Schrijf het met grote letters in jouw agenda of noteer het als prioriteit in jouw mobiel: de officiële opening van de Natuurspeelplek op zondag 1 juli a.s.!
Afgelopen vrijdag is de aftrap gegeven met de bouw van de duurzame speelplek. Dit was een schitterend moment, waarbij kinderen en ouders geweldig hebben meegeholpen om de eerste paal van een toekomstig speeltoestel de grond in te krijgen. Foto's staan op onze Facebookpagina.
In de bijlage onze uitnodiging met het programma voor de opening 1 juli. Voor kinderen zullen gratis ijsjes van IJsbaart worden uitgedeeld en is er gratis limonade. Alles biologisch, duurzaam en verantwoord. Het Kweekcafé is de hele dag open voor overige consumpties.
Bekijk snel de uitnodiging en kom zondag 1 juli volop genieten! Wij hopen jou deze middag te zien.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons bij de opening willen komen helpen. Lijkt dit je leuk? Meld je aan via vrijwilligers@haarlemmerkweektuin.nl
Weet je een mooie naam voor de nieuwe Natuurspeelplek? Stuur jouw idee voor 11 juni in naar natuurspeelplek@haarlemmerkweektuin.nl , en misschien wordt jouw inzending gekozen als winnende naam!
Met vriendelijke groet,
Feestcommissie opening Natuurspeelplek
Stichting Haarlemmer Kweektuin

 
 
 
 
LEGO®-zomerkamp
 
Nog op zoek naar een leuke activiteit voor in de zomervakantie? Kom dan naar een van onze LEGO®-zomerkampen! Elke dag zullen wij een aantal leuke modellen bouwen en natuurlijk zullen we ook buiten gaan spelen. In de link hieronder is meer informatie te vinden over onze zomerkampen en daar kun je je ook inschrijven: http://haarlem.youngeng.nl/lego-zomerkamp/
Heb je vragen over ons LEGO®-zomerkamp? Neem dan contact met ons op!
E-mailadres: kachun@youngeng.nl
Telefoonnummer: 06-14855307 
 
 
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af te melden.