Als u in deze nieuwsbrief geen afbeeldingen ziet, bekijk dan de online versie.

NIEUWSBRIEF 11 22 maart 2018
Van de directeur
 

Een zo lang mogelijke boekenplank?! De Schoolraad gaat deze uitdaging aan. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze actie. Met de buren zijn we al heel lang in gesprek over o.a. het groener maken van het plein. Hiermee zou een start gemaakt worden in de voorjaarsvakantie maar vanwege de vorst kon het niet doorgaan. Volgende week wordt er gestart met het aanbrengen van beplanting.

Donderdag 29 maart is in alle groepen een gezellig paasontbijt met Paasbrood en drinken.
Voor iedereen alvast een gezellig Paasweekend!

Marjo Fokkema

  

Thema 'boerderij' groep 1-2

 
Direct naar: Schoolnieuws | Activiteiten | Terugblik | Mededelingen | SKOS
 
Schoolnieuws
 
 
Plein vergroening
 
Van woensdag 26 maart tot uiterlijk woensdag 4 april worden de volgende werkzaamheden op het schoolplein uitgevoerd: aanbrengen van beplanting tussen de betonblokken, het aanbrengen van een beukenhaag en het aanbrengen van klimopplanten langs de schoolgevel. Vanwege de veiligheid worden de werkzaamheden binnen hekken uitgevoerd. We zorgen ervoor dat het plein zo toegankelijk mogelijk blijft maar vragen u wel rekening te houden met het plaatsen van de fietsen gedurende deze week.             
 
 
 
Activiteiten
 
 
Beeballtoernooi groep 5 en 6
 

Op woensdagmiddag 16 mei is er een Beeballtoernooi voor de groepen 5&6. Dit toernooi is van 15.00-17.00 uur. Het toernooi vindt plaats bij Sparks - OG.

Wil je meedoen, geef je dan voor vrijdag 6 april op via sport@ark-haarlem.nl

Natuurlijk zijn wij ook weer op zoek naar coaches, die een team willen begeleiden. Wie wil dit doen? Ook dan graag een mailtje naar sport@ark-haarlem.nl              

 
 
 
De Boekenplank week!
 
Maandag 16 april start de eerste editie van de boekenplank week. Het doel is om deze week zoveel mogelijk boeken voor de schoolbibliotheek in te zamelen. Aan het eind van de boekenplank week meten we het resultaat. Dus… hoeveel meter boek wordt er dit jaar ingezameld?
Lezen is een belangrijk onderdeel in het programma van de Ark. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 krijgen de gelegenheid om een boek uit de schoolbieb te lenen en tijdens schooltijd te lezen. De Ark heeft een budget om jaarlijks nieuwe boeken aan te schaffen. Maar… in de kasten thuis staan zeker boeken, die na veel leesplezier, niet meer worden gelezen en de schoolbibliotheek kunnen aanvullen. Tijdens de week van de Boekenplank kunnen deze boeken ingeleverd worden, iedere gever krijgt een lootje. Er worden 2 boekenbonnen t.w.v. 12,50 euro verloot!
Naar welke boeken zijn we op zoek? Je mag zoveel boeken geven als je zelf wilt van bijvoorbeeld Roald Dahl of van de populaire serie Geronimo en Thea Stilton, Het leven van een loser, Boer Boris, De grijze jager. Alle boeken die jij met plezier hebt gelezen zijn welkom! Ook informatieve en Engelstalige boeken. De boeken worden gekeurd op kwaliteit (geen bladzijden eruit, kapotte kaften etc.) en of het een eigentijds boek is. Bij twijfel gewoon meenemen! De boeken die niet biebwaardig blijken te zijn, worden aan het goede doel geschonken.
In de klas worden in de week van 9 april boekstickers uitgedeeld. De ingevulde boeksticker kan op de binnenzijde van het uitgekozen boek geplakt worden. De volgende lezer kan dan zien, waarom de gever het zo’n leuk boek vond!
Doe jij ook mee om een zo lang mogelijke boekenplank te maken in de week van 16 april?
De Schoolraad             
 
 
 
Mededelingen
 
 
Mpower
 

Ook dit voorjaar biedt Mpower weer een preventief groepsaanbod aan voor kinderen van de basisschool en de middelbare school die woonachtig in Haarlem en Zandvoort zijn. Op www.cjgactiviteiten.nl staat een het overzicht met alle trainingen en wanneer deze gegeven worden.

Welke trainingen?
Mpower biedt onder andere de volgende trainingen aan:
- Rots en Water
- Kanjer (deze wordt ook specifiek in Noord gegeven)
- Mindfulness
- Omgaan met faalangst (voor middelbare scholieren)
Kosten?
Het Mpower aanbod is een gesubsidieerd aanbod van de gemeente Haarlem en Zandvoort en is daarom kosteloos.
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via de site www.cjgactiviteiten.nl of via de Ib-er van school.

Aanbod rondom het thema scheiding

KIES training
Het CJG geeft ook de KIES training (kinderen in echtscheiding situaties).
Deze training is voor alle kinderen van 5-12 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn. Dit kan recent zijn of al langer geleden, en enigszins prettig zijn verlopen dan wel problematisch. Het is een lotgenoten groep die zich echt richt op de kinderen. Door middel van spelletjes, praten en opdrachten wordt er aan de verwerking van de scheiding gewerkt. We stellen de groep samen afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
Vanwege de huidige aanmeldingen starten we op 6 maart in Haarlem Noord met een KIES groep van 6-9 jaar. Er zal voor de zomervakantie nog een 2e groep starten in de leeftijd 10-12 jaar. Voorafgaande aan de training vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Om deel te kunnen nemen aan de KIES training moeten beide ouders (met gezag) een toestemmingsverklaring ondertekenen.

Family Transitions
Deze cursus is bedoeld voor ouders. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Tijdens deze sessies leren ouders vaardigheden voor het omgaan met de veranderingen als gevolg van de scheiding: het hanteren van conflicten, omgaan met de scheiding en bijbehorende emoties zoals stress, boosheid en verdriet, het ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen en het uitwisselen van tips voor een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning.
Ouders kunnen individueel deelnemen, het is dus niet verplicht dat beide ouders deelnemen aan de cursus. Ex-partners zitten nooit in dezelfde groep.
Aanmelden hiervoor kan via CJG coach Karen Winkler uit team Noord: k.winkler@cjgkennemerland.nl              

 
 
 
GGDFlits Doe mee met de Kindermonitor
 
Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de regio Kennemerland een uitnodiging voor de Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-jarige kinderen. Bent u ook uitgenodigd? Vul dan de online vragenlijst in.
De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee doen. Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer speelplekken in de buurt of extra opvoedspreekuren. Kijk op https://www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor voor meer informatie en een kort filmpje over het onderzoek.             
 
 
 
Natuurspeelplek op de Haarlemmer Kweektuin
 
De Haarlemmer Kweektuin bouwt! Wij nodigen jullie uit om mee te denken, doen en bouwen aan de totstandkoming van de Natuurspeelplek op de Haarlemmer Kweektuin. Steek je graag de handen uit de mouwen? Kun je bijdragen in tijd en kennis? Draag je graag een stokje bij aan de realisatie van de Natuurspeelplek en heb je een goed idee voor een fundraiser? We zijn van start gegaan met de crowdfunding! Via www.voorjebuurt.nl/natuurspeelplek kun je zien op welke manieren jullie kunnen bijdragen. Tot ziens op de Haarlemmer Kweektuin!             
 
 
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af te melden.