Als u in deze nieuwsbrief geen afbeeldingen ziet, bekijk dan de online versie.

belangrijk bericht 30 november 2017
belangrijk bericht
 
Geachte ouders/verzorgers,

Wij willen u op de hoogte brengen van het volgende.

Onlangs zijn twee meisjes, leerlingen van respectievelijk De Ark en Ter Cleeff, lastig gevallen in de wijk door een onbekende man. Hij reed in zijn auto naast de meisjes terwijl hij zich onzedelijk betastte. Dit gebeurde overdag, na schooltijd. Beide meisjes hebben goed gehandeld en zijn snel naar huis gefietst. De zedenpolitie is op de hoogte en onderneemt actie.

Het is raadzaam om het niet onnodig groot te maken en de rust te bewaren. Wees u er van bewust dat kinderen, klein en groot, snel meeluisteren bij gesprekken tussen volwassenen. Mocht u vragen of ervaringen hebben die u met de zedenpolitie wilt delen, dan kunt u bellen met Frontoffice zedenpolitie Noord-Holland 088-1681070. Bent u of is uw kind getuige van een dergelijke situatie, onthoudt het kenteken, en belt u dan via 112 met de politie.

In overleg met de GGD adviseren wij u met uw kind te bespreken hoe onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen als er iets voorvalt. We zullen hier morgen kort aandacht aan besteden in de bovenbouwgroepen. Voor eventuele verdere vragen kunt u bij ons terecht.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Marjo Fokkema, directeur
Sjoerd van den Berg, coördinator bovenbouw
Judith Dankelman, coördinator onderbouw           
 
 
 
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af te melden.