Als u in deze nieuwsbrief geen afbeeldingen ziet, bekijk dan de online versie.

extra nieuwsbericht 27 november 2017
Landelijke staking dinsdag 12 december 2017
 
Beste ouders / verzorgers,
Op dinsdag 12 december zal waarschijnlijk door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front hebben op dinsdag 7 november een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. De organisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan roepen de vakbonden een landelijke staking op 12 december uit. Daarnaast organiseren de partijen op woensdag 29 november een meet-up tussen minister Slob en leraren, schoolleiders en schoolbesturen uit heel Nederland.
Wij sluiten niet uit dat het ultimatum verloopt zonder dat de extra middelen beschikbaar worden gesteld.
De stakingsbereidheid op De Ark is groot: 95% van de groepsleerkrachten, de intern begeleiders en de schoolleiding staken op 12 december. De school is op deze dag gesloten. Voor veel teamleden is het een lastige, gevoelige beslissing om er op deze dag niet voor de kinderen te zijn maar: het is 'Vijf voor twaalf'. Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter:
• Er melden zich weinig studenten aan bij de PABO's;
• Het ziekteverzuim is hoog en groeit;
• Het lerarentekort groeit;
• En de leerkrachten raken op!
We hopen op uw begrip.
De verschillende opvangorganisaties hebben aangegeven open te zijn op 12 december. U kunt contactnemen met de BSO.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marjo Fokkema, directeur
 
Direct naar: Schoolnieuws | Activiteiten | Terugblik | Mededelingen | SKOS
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af te melden.