Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Ieder jaar staan er vele activiteiten op het schoolprogramma waarvoor de ouders een financiele bijdrage doen. Hieronder ziet u een overzicht van de desbetreffende verzoeken.

Bijdrage Tussenschoolse Opvang
€ 52 voor kinderen uit groep 1 t/m 3
€ 68 voor kinderen uit groep 4 t/m 8
Rekeningnr: NL 86 RABO 0194 3520 72 BIC RABONL2U
t.n.v: SALOMO, DE ARK TSO/OV
o.v.v: de naam en de groep van uw kind(eren)

Bijdrage Schoolraad
Dit wordt gebruikt voor o.a. schoolreisjes en bussen, Kerst, Sinterklaas, excursies, koken, schaatsen en sportdagen.
€ 50 per jaar voor de kinderen in groep 1 t/m 7.
Voor leerlingen van groep 8 is het bedrag lager; € 35,00 omdat de kosten voor het kamp apart worden betaald.
Gaat uw kind na 1 januari naar groep 1, dan is de bijdrage € 25.
Rekeningnr: NL 94 RABO 0300 5722 63 BIC RABONL2U
t.n.v: SALOMO, DE ARK OR/MR
o.v.v: de naam en de groep van uw kind

Bijdrage Ark Cultuurfonds
De bijdrage voor het Ark Cultuurfonds wordt gebruikt voor de muzieklessen en het culturele programma.
De bijdrage voor het Ark Cultuurfonds is:
€ 75 per kind voor kinderen in groep 1 t/m 7 (inclusief de muzieklessen) en € 30,- als uw kind na 1 januari in groep 1 begint
€ 55 per kind voor kinderen in groep 8 (Half jaar muzieklessen door Hallo Muziek in deze groepen)
Rekeningnr: NL 50 RABO 0319 051 943 t.n.v. 
t.n.v: Salomo De Ark div. Cultuur act
o.v.v: de naam en de groep van uw kind

 

MINIMA REGELINGEN, INFO VOOR DE DIRECTIES VAN DE HAARLEMSE SCHOLEN
In bijlage treft u een brochure aan m.b.t. financiële tegemoetkoming voor ouders met een minimum inkomen, zoals schoolkosten, huiswerkbegeleiding en/of bijlessen. Hierin vindt u informatie over de mogelijkheden m.b.t. financiële tegemoetkoming voor ouders met een minimum inkomen.
De folder staat ook op www.haarlem.nl. Via de zoekterm ‘krappe beurs’ verschijnen alle regelingen met uitleg en mogelijkheden voor het downloaden van het aanvraagformulier en de folder.


Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl