Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Vakanties schooljaar 2023-2024 

 Herfstvakantie, maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023 
Kerstvakantie, maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2024  
Voorjaarsvakantie, maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024  
Pasen, vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024  
Meivakantie, maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024  
Pinksteren, maandag 20 mei 2024  
Zomervakantie, maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024 

 

Studiedagen schooljaar 2023-2024

Donderdag 12 oktober 2023
M
aandag 30 oktober 2023
W
oensdag 6 december 2023
Vrij
dagmiddag 22 december 2023, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
D
onderdag 8 februari 2024
V
rijdagmiddag 16 februari 2024, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
D
insdag 2 april 2024
Vrijdag 28 juni 2024
M
aandag 1 juli 2024
Vrijdagmiddag 19 juli 2024, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

 

Schoolvakanties 2024-2025

 

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie

Maandag 23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2025

Meivakantie (incl. Pasen en 5 mei)

Maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025

Hemelvaartsweekend

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

Maandag 9 juni 2025

Zomervakantie

Maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus 2025

 

Geen items gevonden

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl